O projekcie

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na małą popularność, udział Collegium Medicum UJ w programie Microsoft Imagine Academy nie został przedłużony.
Jednocześnie Zapraszamy Państwa do korzystania z serwisu Microsoft Virtual Academy, gdzie można skorzystać z części kursów.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Ośrodka Komputerowego
Program Microsoft Imagine Academy (MIA).
Program Microsoft Imagine Academy jest ogólnoświatową inicjatywą współpracy pomiędzy firmą Microsoft a wyższymi uczelniami mającą na celu kształcenie w obszarze edukacji związanej z nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi. UJ CM przystąpił w 2015r. do takiego programu. Program Microsoft Imagine Academy pomaga zdobyć umiejętności techniczne nadążające za rozwojem rynku w zakresie technologii Microsoft. W ramach programu oferowane są szkolenia z różnych dziedzin technologii Microsoft: MS Office, SharePoint, Access, OneNote, System Windows, Podstawy Windows Server, Podstawy technologii i sieci bezpieczeństwa, SQL Serwer i inne.
Korzyści płynące z uczestnictwa w programie
Wszyscy pracownicy i studenci UJ CM mnogą uczestniczyć w programie MIA. Szkolenia w ramach programu Microsoft Imagine Academy są prowadzone on-line w formie samodzielnego kształcenia. Każdy pracownik oraz student uzyskuje dostęp do ponad 1200 e-kursów z technologii Microsoft zaprojektowanych pod egzaminy Microsoft.
Dostęp do szkoleń - informacje
Jak skorzystać z programu Microsoft Imagine Academy (MIA)?
Z programu MIA może skorzystać każdy pracownik lub student UJ CM.

Co jest konieczne, aby uzyskać dostęp do szkoleń?
1. Kod dostępu do szkolenia dla danej organizacji.
2. Konto w domenie @uj.edu.pl lub konto Microsoft (adres e-mail do logowania: konto@cm-uj.krakow.pl).

1. Aby uzyskać kod dostępu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Instrukcja nr 1).
W formularzu należy podać uczelniany adres e-mail konta pocztowego (imie.nazwisko@.uj.edu.pl lub konto@.cm-uj.krakow.pl). Prośby o wygenerowanie kodu dostępu do szkolenia przesłane z innego niż pracownicze konta nie będą respektowane. Kod dostępu do szkoleń to 14 znakowy ciąg liter i cyfr.

2. Konto w domenie @uj.edu.pl posiada każdy pracownik UJ CM. Szczegółowe informacje jak zalogować się do platformy e-learningowej wykorzystując to konto podane są w instrukcji nr 2.
Opcjonalnie można wykorzystać własne konto Microsoft (adres e-mail do logowania do konta Microsoft powinien być w domenie @cm-uj.krakow.pl). Szczegółowe informacje jak zalogować się do platformy e-learningowej wykorzystując to konto podane są w instrukcji nr 3.

Po otrzymaniu na skrzynkę pocztową kodu dostępu do szkolenia należy zalogować się na stronie https://imagineacademy.microsoft.com przy użyciu konta służbowego imie.nazwisko@uj.edu.pl lub konta Microsoft a nastepnie aktywować otrzymany kod rejestracji. Instrukcja nr 4 opisuje jak aktywować kod rejestracji.

Po aktywacji kodu pracownik /student posiada już dostęp do szkolenia o które wnioskował, jak również do innych pozostałych szkoleń dostepnych w ramach programu MIA.
Tylko przy pierwszym logowaniu wymagany jest kod rejestracji.
Instrukcje
1. Zgłoszenie na szkolenie Microsoft Imagine Academy – jak wypełnić formularz zgłoszeniowy - Instrukcja nr 1
2. Logowanie do platformy e-learningowej Microsoft Imagine Academy z wykorzystaniem konta służbowego @uj.edu.pl - Instrukcja nr 2
3. Logowanie do platformy e-learningowej Microsoft Imagine Academy z wykorzystaniem konta Microsoft (adres e-mail do logowania konto@cm-uj.krakow.pl ) - Instrukcja nr 3
4. Rejestracja kodu dostępu - Instrukcja nr 4
5. Założenie konta Microsoft (opcjonalnie) – konto logowania konto@cm-uj.krakow.pl - Instrukcja nr 5
Filmy instruktażowe